Sạc HP Chân vàng 18.5V - 1.7A (Chân nhỏ)

 Sạc HP Chân vàng 18.5V - 1.7A (Chân nhỏ) 

Giá: 130,000 VNĐ