LCD LG 19M38A Led 18.5”

 

LCD LG 19M38A Led 18.5”

 

Giá: 1,830,000 VNĐ