- USB 3G
USB thu Wifi LB-Link

 USB thu Wifi LB-Link      BL-LW05-AR5- Chuẩn N/150M        (Bộ thu Wifi)   1 Râu 24 tháng 130,000đ 

Giá: 130,000 VNĐ